Links

Handige websites en tools


Via onderstaande links vindt u aanvullende informatie over onder andere arbo-wetgeving, zelfinspectie’s en branche-specifieke inspectierapportages.

Indien een link niet (meer) blijkt te werken kunt u dat hier melden.

Deze pagina is een hulpmiddel om u en uw beleid zo goed mogelijk op orde te helpen brengen en mogelijke risico’s te helpen voorkomen of in te perken. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Van Dalen HVK | HSE | Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe websites waarnaar deze pagina verwijst. Wij proberen deze pagina zo actueel mogelijk te houden. 


WetgevingAlgemeen

Op Zelfinspectie.nl* checken werkgevers of ze hun werknemers eerlijk, gezond en veilig werk bieden.

* Let op: Zelfinspectie is een hulpmiddel om uw beleid op orde te brengen en mogelijke risico’s te voorkomen of in te perken. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De Inspectie SZW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar deze zelfinspectie verwijst. Ook biedt de zelfinspectie geen garantie voor een positieve uitkomst bij een inspectie door een inspecteur van de Inspectie SZW.

De antwoorden die u geeft en de gegevens die u via deze zelfinspectie krijgt, zijn bestemd voor uw eigen gebruik. De Inspectie SZW registreert alleen hoe vaak de zelfinspectie wordt gebruikt.


RI&E


Fysieke Belasting


Fysische Factoren


 Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)


Persoonlijke Beschermingsmiddelen


Toolbox Meeting


 

Gevaarlijke stoffen

Risico’s gevaarlijke stoffen
Arboverplichtingen
Risico-bepaling
  • ART – De Advanced REACH Tool, ontwikkeld i.s.m. verschillende stakeholders, is een mechanisch model van inhalatieblootstelling met een statistische mogelijkheid om de schattingen bij te werken met eigen metingen.
Grenswaarden

Beide databases geven goed doorzoekbaar een overzicht van heel veel stoffen met bijbehorende grenswaarden. De SER site is in het Nederlands, IFA in het Engels en Duits beschikbaar:

Maatregelen
  • Stofvrij werken (TNO) – Op deze site geeft TNO een overzicht van instrumenten die veilig gebruikt kunnen worden en wat de te hanteren voorwaarden zijn.
Reach/CLP
  • Nederlandse Helpdesk (RIVM) – De website van de Reach en CLP Helpdesk van het RIVM, met onder andere ‘Check wat u moet doen’. Dit geeft alle basisverplichtingen vanuit Reach overzichtelijk weer.
  • Veiligheidsinformatieblad Check (VIB-check) – Op een simpele manier checken of het VIB goed is. Zo niet, dan vraagt u de informatie via een paar klikken op bij de leverancier.
Voorlichting
  • Stoffencheck App (Inspectie-SZW) – Deze app geeft werknemers op een snelle en laagdrempelig manier kennis van de stoffen waar ze mee werken. Verkrijgbaar in Apple Store of Google Play Store
  • Voorlichtingsfilms (Stoffenmanager) – Stoffenmanager is een praktische brug tussen abstracte wet- en regelgeving en naleving ervan. Hier zijn filmpjes te vinden die concrete situaties in beeld brengen.

Schoonmaakbranche


Transport & Logistiek

​TNO Factsheets Arbobalans 2016*

* Arbobalans 2016

Scroll naar boven