Samenwerken

SAMEN BEPALEN WAT NODIG IS

"Veiligheidskundige werkzaamheden uitvoeren zonder zelf een veiligheidskundige te hoeven aannemen is voor kleinere bedrijven een mooie oplossing"

Het bedenken van een oplossing is één ding, het in de praktijk handen en voeten geven is iets anders.
Waar dat gewenst is, werken we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever en bieden we naast strategisch advies ook praktische beleidsondersteuning en procesbegeleiding. Wij adviseren directies, managers, leidinggevende en ondernemingsraden bij veiligheid, welzijn, gezondheid en milieuvraagstukken waarmee zij zich vanuit hun rol geconfronteerd zien. 

Inhoud:

Op maat

Samen bepalen wat er nodig is. Als we gezamenlijk constateren dat de huidige situatie niet aansluit op de gewenste, doen we aanbevelingen voor veranderingen. Het kan gaan om andere organisatiestructuren, werkwijze, competenties, (veiligheids-) cultuur of gedrag van medewerkers. Doorlichten doen we op snelle, maar gedegen wijze. Dat zorgt voor een scherpe beoordeling. We presenteren onze bevindingen inzichtelijk en herkenbaar voor alle betrokkenen. Altijd vanuit een positieve benadering, gericht op hoe het beter kan.

Soms is er voor een project een veiligheidskundige vereist maar heeft een bedrijf deze zelf niet in dienst, of men wilt graag een frisse onafhankelijke blik op bepaalde kwesties.
Hiervoor bieden wij begeleiding op maat.

Het inzetten van een Veiligheidskundige is een goede oplossing ter ondersteuning van uw veiligheidsbeleid, zonder dat de voortgang van de activiteiten binnen uw organisatie gehinderd wordt.

Wanneer

home diensten Samenwerken Procesveiligheid Projectveiligheid Veiligheidscultuur Veiligheidskundige
Samenwerken Schijnveiligheid kantoor

Er zijn talloze theorieën, methoden, benaderingen en strategieën om veranderingen te laten slagen binnen een organisatie. Toch faalt ongeveer zeventig procent van de verandertrajecten. Vaak zijn ze de spil vergeten. De mensen waar het om draait. Wij hechten veel waarde aan het creëren van draagvlak. In al onze trajecten besteden we ruim aandacht aan de belangen en effecten die het heeft op personen en groepen waar het om gaat. Zij kennen immers de praktijk!

Complex

Advies

Bij ons is elk advies maatwerk, dat kenmerkt onze manier van werken. In al onze adviesopdrachten stellen wij ons onafhankelijk en objectief op, zodat wij u van de beste oplossing kunnen voorzien. Daarbij staat een resultaatgerichte aanpak bij ons voorop met waar nodig een creatieve en innovatieve invalshoek.Heeft u advies van een hogere veiligheidskundige nodig, of een (tijdelijk) project waarbij ondersteuning van een veiligheidskundige noodzakelijk is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op dan bespreken we graag onze mogelijkheden.

Samenwerken?

“Veiligheidskundige werkzaamheden zonder zelf een veiligheidskundige te hoeven aannemen is voor kleinere bedrijven een mooie oplossing”

Schakel ook een veiligheidskundige in!

Vraag vrijblijvend een offerte aan, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Scroll naar boven

Aanvraag samenwerking

Vul aub uw gegeven in, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.