Toolbox Meeting

Toolbox meeting | Online toolbox

Inhoud:

Toolboxmeeting

Het organiseren van een toolbox is meestal tijdrovend. Dilemma’s waar veel organisaties tegenaan lopen spelen vaak op, zoals “Welk onderwerp moet ik nu weer kiezen? Waar haal ik de tijd vandaan? Hoe krijg ik de mensen tegelijkertijd op één locatie? Wat doen we als mensen een toolboxmeeting gemist hebben? En, hoe zorg ik voor een overzichtelijke registratie?”

Onze Online Toolbox kan u hier mee helpen.

Liever een fysieke toolboxmeeting voor uw medewerkers door ons laten verzorgen? Ook dat kan, u verzorgd de koffie en wij doen de rest.

Interactief

Theorie aangevuld met foto's en video's, infographics en casussen vanuit de praktijk afgerond met een kennistoets

Praktijkgericht

Toolboxen gericht op de risico's die van toepassing zijn bij een beroepsfunctie. Hierdoor verzekerd van specifiek onderricht

Online

Online leren biedt grote voordelen voor medewerkers die de online toolboxen zelf gemakkelijk kunnen plannen in hun eigen leeromgeving

Voldoen aan wet- en regelgeving

Volgens artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om voorlichting te geven over de risico’s die bij de werkzaamheden horen en de maatregelen die genomen kunnen worden om het risico te voorkomen of te beperken. Om de werknemers voorlichting te geven kan er gebruik gemaakt worden van een toolboxmeeting. De Arbeidsomstandighedenwet geeft geen frequentie aan voor toolboxmeetings.
Vanuit de VCA-certificering wordt een minimumfrequentie gegeven volgens de drie VCA-niveaus:

 • VCA* gecertificeerde bedrijven moeten minimaal 4 keer per jaar een toolboxmeeting houden
 • VCA** gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om minimaal 10 toolboxmeetings per jaar te organiseren.
 • VCA Petrochemie bedrijven: zijn verplicht om minimaal 10 toolboxmeetings per jaar te organiseren.
 •  

Met onze Online Toolbox voldoet u eenvoudig aan deze eis. Alle toolboxen zijn altijd up-to-date inzake de laatste wet- en regelgeving.

Online Toolbox

Voor organisaties waarbij medewerkers veelal onderweg of op locatie werken.


Het organiseren van een toolbox is meestal tijdrovend. Dilemma’s waar veel organisaties tegenaan lopen spelen vaak op, zoals “Welk onderwerp moet ik nu weer kiezen? Waar haal ik de tijd vandaan? Hoe krijg ik de mensen tegelijkertijd op één locatie? Wat doen we als mensen een toolboxmeeting gemist hebben? En, hoe zorg ik voor een overzichtelijke registratie?”
Onze Online Toolbox kan u hier mee helpen.

Uw voordelen:

 • Besparing in tijd;
 • Eenvoudig toepasbaar en individueel inzetbaar;
 • Plaats en tijd onafhankelijk;
 • Borging van resultaten dmv toetsing;
 • Beschikbaar op smartphone;
 • Professioneel uitgewerkte toolboxen;
 • Ontzorgt; bewaking, monitoring en registratie van uitgevoerde toolboxen gebeurd automatisch;
 • VCA-proof;
 • Altijd en overal digitaal toegang tot de toolboxen (een internetverbinding dient echter beschikbaar te zijn);
 • Mogelijkheid om functiegroepen in te richten. Bijvoorbeeld op basis van risico’s of gekoppeld aan de hand van bijvoorbeeld uw functiematrix
 • Optioneel: mogelijkheid tot maatwerk-toolboxen (bijv.  uw eigen toolboxen of on-boarding);

 

Voldoe aan wet- en regelgeving

Elk bedrijf is verplicht om voldoende onderricht te geven aan haar personeel.

 • VCA* gecertificeerde bedrijven moeten minimaal 4 keer per jaar een toolboxmeeting houden
 • VCA** gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om minimaal 10 toolboxmeetings per jaar te organiseren.

Onder de 2017/6.0-norm volstaat de helft van het vereiste aantal toolboxmeetings bij inzet van online trainingen. Hiermee besparen organisaties niet alleen veel tijd en energie, maar is het ook mogelijk om op afstand in te zetten op veiliger werken.

Alle toolboxen zijn altijd up-to-date inzake de laatste wet- en regelgeving.

Hoe werkt het


De Online toolbox modules (onderwerpen) worden door u vooraf bepaald, bijvoorbeeld op basis van aankomende projecten, de RI&E of een functiematrix. Dit kan variëren van 4 tot 10 toolboxen per jaar (afhankelijk van bijvoorbeeld uw VCA certificering) en u meld de medewerkers bij ons aan, hiervoor hebben wij alleen hun naam en mailadres nodig en eventueel de bijhorende (locatie)groep.

Vervolgens richten wij voor u de leeromgeving in. U hoeft deze dus niet zelf nog te vullen met toolboxonderwerpen, gebruikers en eventuele (locatie)groepen aan te maken. Dit doen wij voor u.
Vervolgens zorgen wij ervoor dat de toolboxen periodiek (volgens de afgesproken planning) in de leeromgeving klaar staan, de medewerkers ontvangen van ons een email dat er een nieuwe toolbox in hun dashboard klaar staat. Wij zorgen voor een inzichtelijk overzicht van uw gebruikers en een jaarplanning. Hiermee heeft u direct de Toolbox jaarplanning gereed en bent u compleet ontzorgt. 
De toolboxen blijven tenminste 1 jaar in het dashboard toegankelijk, of langer naar gelang de abonnementsduur, en worden up-to-date gehouden bijvoorbeeld in het geval van bijv. wetswijzigingen.

Gepersonaliseerde leeromgeving

Medewerkers kunnen eenvoudig via de leeromgeving de online toolboxmodules volgen.
Iedere medewerker krijgt een persoonlijke login, en heeft hiermee de beschikking tot een persoonlijk dashboard ingericht met uw bedrijfslogo. De medewerker heeft hier o.a inzicht in de voortgang en de behaalde resultaten. Wij kunnen indien u dat wenst tevens uw medewerkers in verschillende (locatie)groepen indelen waarbij elke groep ander toolboxen volgt. Zo kunt u de benodigde toolboxen koppelen aan risico’s bijhorende bij bijvoorbeeld een locatie of een functieprofiel. Hierdoor volgt bijvoorbeeld een magazijnmedewerker andere toolboxen dan bijvoorbeeld een installateur. 

Hoe kun je als bedrijf controle houden op de gevolgde toolboxen?

Dat is heel eenvoudig. Je hoeft hier als organisatie niets voor te doen. Iedere maand ontvangt de coördinator een rapportage per e-mail. Hierin is direct inzichtelijk wie de toolbox hebben gevolgd én wie deze met succes hebben afgesloten. Op deze manier is direct aantoonbaar aan, bijvoorbeeld de auditor, dat toolboxen worden gevolgd. Een afsluitende toets zorgt ook direct voor aantoonbaarheid dat medewerkers de toolbox ook écht hebben gevolgd.
Daarnaast krijgt de coördinator toegang tot onze online omgeving om deze gegevens ook zelf online te bekijken. Medewerkers die niet tijdig de toolboxmodules afnemen krijgen (indien gewenst) automatisch een mail ter herinnering.

U bepaald zelf de volgorde van de toolboxen. Nieuwe medewerkers kunnen op elk moment instappen zonder dat zij belangrijke toolboxen overslaan. U neemt alleen de toolboxen af die u daadwerkelijk nodig heeft, u betaald dus niet voor een complete database met toolboxen die niet relevant zijn. 

Opzet van de toolbox

Iedere Toolboxmodule duurt gemiddeld 10 tot 20 minuten, is voorzien van een vaste structuur en behandeld de volgende onderwerpen:

  • Wetgeving
  • Feiten
  • Risico’s 
  • Inventarisatie
  • Beheersmaatregelen
  • Goede Praktijk
  • Discussie 
  • Kennistoets

Alle toolboxmodules worden, indien relevant, voorzien van ondersteunend foto en/of filmmateriaal, downloadbare schema’s of checklists. Vervolgens worden alle toolboxen afgerond met een kennistoets bestaande uit 5 vragen. Bij het afronden van de toets krijgen de medewerkers feedback op de door hun gegeven foutieve antwoorden. Op deze manier wordt de kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu getoetst en geborgd.

Welke toolboxen zijn beschikbaar?


U kunt zelf aangeven welke toolboxen u nodig heeft. Bij een offerte aanvraag ontvangt u een lijst van onze uitgebreide databank. Mocht de door u gewenste toolbox er niet bij staan dan kunt u deze aanvragen. 
De toolboxen zijn/worden opgesteld door een hogere veiligheidskundige. Zo bent u verzekerd dat de toolboxen aansluiten bij uw specifieke organisatie.

Tevens kunnen wij toolboxen voorzien van uw eigen foto/filmmateriaal of volledig aanpassen aan uw specifieke bedrijfswerkzaamheden. Voor deze ’toolboxen-op-maat’ wordt eenmalig (per toolbox) een vast tarief gehanteerd; voor het opstellen van de inhoud, het ontwerp en de inrichting van de digitale leeromgeving (wij behouden echter alle rechten, ook van de ‘op-maat’ gemaakte toolboxen). 

Van Dalen Training

Tools 


Wij hebben onze leeromgeving voor alle gebruikers uitgebreid met handige tools, overzichten en schema’s.
Deze tools kunnen snel en eenvoudig tijden het werk geraadpleegd worden,  bijvoorbeeld een LMRA-kaartje, of een tool om snel preventieve maatregelen of stofeigenschappen van een gevaarlijke stof op te zoeken, of wat de kleurcodering op een gascilinder betekent, etc. 

PRO-licentie

Bij een PRO-licentie heeft de gebruiker extra functionaliteiten zoals (werkplek)inspecties, meldingen, een digitale LMRA-checklist, (veiligheid)checklists en controlerondes.

Waarom uw werkplek inspecteren?

Werkgevers zijn verplicht om structureel toezicht te houden op de werkplek (artikel 8 Arbowet). Een (werkplek)inspectie is hiervoor een goed middel om invulling te geven aan de verplichtingen van deze Arbowet. VCA-gecertificeerde bedrijven zijn zelfs verplicht om werkplek- inspecties uit te voeren. Direct leidinggevenden en/of een externe gecertificeerde veiligheidskundige dienen regelmatig de werkplek te inspecteren en de werkzaamheden van de werknemers, aannemers en onderaannemers te observeren en de resultaten te evalueren met de betrokken werknemer(s). Met een (werkplek)inspectie kan worden beoordeeld of een werkplek veilig is en voldoet aan geldende normen en wet- en regelgeving. U toont aan dat u deze verplichting serieus neemt waardoor onveilige situaties in een vroegtijdig stadium kunnen worden opgespoord en waarop maatregelen kunnen worden getroffen om het risico op incidenten te beperken.

 

Voor wie is de PRO-toevoeging?

De PRO functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle gebruikers die over een Pro-licentie beschikken.Deze functies bestaan uit het volgende:

 • Alle functionaliteiten van de standaard licentie;
 • Online uitvoeren van quickscans en controlerondes (wij hebben al een flink aantal (basis)inspecties voor de meest voorkomende branches en/of situaties klaargezet). De resultaten van deze inspectie worden direct in pdf-bestand per email doorgestuurd naar de coördinator;
 • Online melden, algemeen;
 • Online melden van onveilige situatie(s), (bijna) ongeval of (milieu-)schade.
  De meldingen van deze inspectie worden direct in pdf-bestand per email doorgestuurd naar de coördinator;
 • Online uitvoeren van een uitgebreide LMRA-check. De resultaten van deze check worden direct in pdf- bestand per email doorgestuurd naar de coördinator;
 • WPI’s, alleen voor (KAM)coördinator/veiligheidskundige/ direct leidinggevenden;
 • Mogelijkheid om bedrijfseigen checklists door ons te laten toevoegen
 • Checklists en melding worden ondertekend dmv een handtekening/paraaf, tevens kunnen ook afbeeldingen aan de checklists worden toegevoegd.
Alle meldingen van de checklists/inspectie’s worden direct in een pdf-bestand per email doorgestuurd naar de coördinator.

Uw investering

Afhankelijk van bijvoorbeeld de VCA-verplichting of andere certificering kiest u per jaar de frequentie van het gewenste aantal toolboxen. Op basis hiervan sluit u per medewerker een jaarlicentie af.  Zo bent u er van verzekerd dat u nooit teveel betaald.

Onze prijs:

 • € 6,50 per toolbox × aantal toolboxen per jaar = uw jaarlicentie per gebruiker.
  Wij berekenen vanaf  > 15 licenties géén opstartkosten á € 45,00. u betaalt enkel per licentie. Wij hanteren tevens staffelkortingen. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Facturatie:

 • Jaarlijks, vooraf betaald

 

Voorwaarden abonnement:

 • Facturatie Jaarlijks, vooraf betaald
 • Flexlicenties worden op basis van nacalculatie aan u gefactureerd (á € 6,50 per gebruiker/per toolboxmodule)
 • Doorlooptijd van het abonnement is één jaar.
 • Verlenging per jaar
 • Tussentijds uitbreiden van jaarlicenties (bijv. bij een nieuwe medewerker) is altijd mogelijk, de jaar- licenties lopen synchroon met het op dat moment lopende jaarabonnement, nieuwe werknemer volgt hierdoor dezelfde toolboxen als hun collega’s

 

Ja zeker, u kunt deze vrijblijvend aanvragen. U ontvangt dan van ons een inlog waarmee u zelf een online toolbox kunt maken en het dashboard voor de coördinator kunt bekijken en proberen. 

Liever persoonlijke uitleg? Hiervoor komen we vrijblijvend bij u op locatie.

Je ontvangen van ons een welkomstmail waarin je persoonlijke inloggegevens zoals je gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt.
Mocht je deze niet hebben ontvangen dan kan het zijn dat deze is de spamfolder terecht is gekomen.

U sluit een abonnement af voor een periode van 1 jaar. Het abonnement wordt naar uw voorkeur ingericht; 

 • U kiest vooraf het aantal toolboxmodules en de frequentie. Bijv. elke kwartaal 1 toolbox
 • U kiest vooraf de toolboxonderwerpen 
 • U bepaald het aantal licenties (gebruikers) dat u nodig heeft.

Hiermee heeft u tevens de jaarplanning op orde. Na circa 10 maanden zullen wij contact met u opnemen voor een eventuele verlenging. 
Licenties zijn altijd persoonsgebonden en in verband met de borging voor uw VCA certificering onderling niet uitwisselbaar.

Wij maken gebruiken van twee licenties:

 1. Jaarlicentie:  Vaste medewerkers volgen gedurende een jaar de door u gekozen onderwerpen en het aantal toolboxen. 
 2. Flexlicentie:  Tijdelijke  medewerkers volgen per periode (bijv. elke kwartaal) een toolboxmodule.

Ja, u kunt deze zelf uitkiezen. Meestal wordt deze afgestemd op de risico’s die bijvoorbeeld uit uw RI&E of andere audit naar voren zijn gekomen.

Het is mogelijk dat wij u hierin adviseren, wij vragen u dan naar o.a. de RI&E en een functiematrix.

Ja, u kunt deze zelf uitkiezen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de VCA-verplichting of een andere certificering kiest u per jaar de frequentie van het gewenste aantal toolboxen. Op basis hiervan sluit u per medewerker een jaarlicentie af.

Het is mogelijk dat wij u hierin adviseren, wij vragen u dan naar o.a. de RI&E en/of een functiematrix.

Jazeker, dat is mogelijk.

We hebben hiervoor 3 opties, bekijk onderstaand afbeelding voor een schematische weergave:

 • Standaar; een enkel team 
 • Optie 1; meerdere teams
 • Optie 2; meerder teams èm locaties 

klik op een afbeelding voor een vergroting

Toolbox 1  Toolbox 2  Toolbox 3

Ja, dat kan. De coördinator heeft het beheer over de hele organisatie, een teamleider heeft alleen het beheer over zijn/haar team.

 • Een coördinator kan aan alle teams zowel teamleiders als teamleden toevoegen én verwijderen. De coördinator kan van alle teams rapportageoverzichten downloaden.
 • Een teamleider kan alleen in het eigen de team medewerkers (teamleden) toevoegen en verwijderen. De teamleider kan alleen rapportageoverzichten downloaden van het eigen team.

klik op een afbeelding voor een vergroting

Toolbox 1  Toolbox 2  Toolbox 3

Ja, dat kan. Het mogelijk dat een coördinator de toolboxen zelf ook volgt. De resultaten worden dan ook opgenomen in de rapportages. 

Ja, de toolboxen zijn zowel op een computer, iPad, tablet of mobiele telefoon uit te voeren.

Let op! Men moet wel de beschikking hebben tot het internet.

Ja dat kan. Tijdelijke medewerkers krijgen hiervoor een tijdelijke registratie, welke maandelijks (buiten het abonnement) aan u gefactureerd wordt. 

Ja, het is zeker mogelijk dat er binnen een bedrijf verschillende toolboxen worden afgenomen. Niet elke functie heeft immers dezelfde risico’s.  

De module registreert automatisch per onderdeel (Wetgeving, Feiten, Risico’s, Inventarisatie, Beheersmaatregelen, Goede Praktijk, Discussie, Kennistoets) wanneer en hoelang er activiteit gemeten is. Tevens moet de werknemer een onderdeel als voltooid markeren alvoren ze verder kunnen in de module. 

Dit geldt ook voor video’s, de medewerker kan pas verder in de module nadat het filmpje helemaal afgekeken is. Deze kan tussentijds niet handmatig verder gespoeld of gepauzeerd worden, bij het wegklikken naar een ander venster zal het filmpje pauzeren. De module kan pas als voltooid gemarkeerd worden als het filmpje afgelopen is. 

Wij hebben per gebruiker (per licentie) een naam en een e-mailadres nodig. 

Ja, na het aanmelden ontvangen uw medewerker(s) een welkomstmail van ons waarin hun persoonlijke inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt.

Afhankelijk van het aantal toolboxen dat uw organisatie heeft afgesloten, ontvangen medewerkers een mailnotificatie als er een nieuwe toolboxmodule geactiveerd wordt. Dit varieert meestal van 4 toolboxen per jaar tot maximaal 10 toolboxen per jaar.

Zodra medewerkers na de activatie van een nieuwe toolboxmodule deze in de eerste week van de maand (nog) niet hebben voltooid, dan ontvangt de betreffende medewerker van ons een reminder per email.
Heeft een medewerker alles netjes voltooid? Dan ontvangen zij geen email.

Ja, wij kunnen bijv. maandelijks de werknemers die een toolbox (nog) niet hebben gestart of  volledig hebben voltooid een reminder sturen. Dit doen wij altijd in de eerste week van de maand.

Ja zeker. We hebben hiervoor een speciaal een support button, waarmee je je vragen kunt stellen, zoals bijvoorbeeld  technische vragen als een storing, een inlog probleem of een niet goed werkende link, etc..

Voor support geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Vragen over veiligheidsissues moeten direct worden gesteld aan de projectleider/leidinggevende  of de preventiemedewerker op locatie.

Het dashboard is een (besloten) omgeving specifiek voor uw bedrijf ingericht en alleen toegankelijk voor uw medewerkers. Hier vind u onder andere uw bedrijfslogo, het veiligheidsreglement, mededelingen,  het toegewezen team en de bijhorende toolboxmodules.

Medewerkers krijgen via hun eigen inloggegevens toegang tot een gepersonaliseerd dashboard. Vanuit hier starten zij de Online Toolboxen.  Tevens hebben ze vanuit hier inzage in hun eigen resultaten.

De coördinator krijgt tevens toegang tot een rapportage dashboard, waar o.a. de statistieken en resultaten van alle medewerkers terug te vinden en te downloaden zijn. 

Hiermee wordt inzichtelijk of de werknemer de inhoud van de toolbox begrepen heeft en deze ook kan terugkoppelen in de vorm van kennis/casus vragen. 

De Arbowet, artikel 8, noemt geen frequentie of aantal te houden toolboxmeetings. De werkgever moet de werknemer(s) voldoende voorlichten voor de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verboden risico’s en maatregelen.

Welke onderwerpen dit zijn kan onder andere voortkomen uit de bedrijfs-RI&E of functie-RIE, werkplek-inspecties of vanuit wensen van de medewerkers.

De VCA-norm heeft het in eis 4.1 over “VGM-bewustzijn” en de bevordering hiervan op regulier overleg en via toolboxmeetings. De benoemde frequentie van 4x per jaar (VCA*) en 10x per jaar (VCA** en petrochemie) is meestal geschikt. 

Bij uitzondering kan dit op een andere wijze worden georganiseerd dan een reguliere bijeenkomst, mits onderbouwd door het bedrijf. Hierbij geldt wel een minimum aantal contactmomenten van 50% van de hierboven genoemde frequentie. 

Arbowet en de VCA geven aan: “relevante VGM-onderwerpen, wijzigingen in VGM regels en voorschriften, en relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties”. Welke onderwerpen dit zijn, kan onder andere afgeleid worden  vanuit:
 • bedrijfs-RI&E,
 • functie-RI&E
 • werkplek inspecties
 • of vanuit wensen van de medewerkers

Wij beschikken over een zeer uitgebreide databank met inmiddels > 75 toolboxonderwerpen. Mocht het door u gewenste toolboxonderwerp er niet bij staan dan kunt u deze bij ons aanvragen. 

De toolboxen blijven gedurende de looptijd van het abonnement toegankelijk voor de werknemers, dit is standaard 365 dagen.

Bijv.: U heeft een abonnement afgesloten met als ingangsdatum 15 februari, dan krijgen medewerkers met een jaarlicentie 365 dagen toegang. Dus in dit voorbeeld heeft men toegang t/m 14 februari van het volgende jaar.

De voltooide toolboxen blijven gedurende de looptijd van het abonnement toegankelijk voor de werknemers met een jaarlicentie, dit is standaard 365 dagen. Zo kunnen medewerkers later nog eens terugkijken.

Afhankelijk van of u uw abonnement verlengt, worden gebruikersresultaten (en/of gegevens) als volgt behandeld:

 • Zodra het abonnement is verlopen en niet wordt verlengt zullen alle gebruikersgegevens, inclusief alle gebruikersresultaten, na 30 dagen automatisch definitief worden verwijderd. 
 • Zodra het abonnement wordt verlengt krijgen uw medewerkers nog 30 dagen de tijd om eventuele niet voltooide toolboxen alsnog te voltooien. Wij stellen dan een jaaroverzicht voor u. 
  Hierna zullen wij alle toolboxmodules resetten, hiermee zullen ook de behaalde resultaten worden verwijderd, alvorens wij het abonnement verlengen.

In beide gevallen zullen wij dus de gebruikersresultaten definitief resetten en/of verwijderen. Dit houdt in dat wij deze niet meer kunnen herstellen

Meest gestelde vragen
over de
Online Toolbox

Liever een Fysieke bijeenkomst?

Een toolboxmeeting voor uw medewerkers door ons laten verzorgen? U verzorgd de koffie en wij doen de rest.

Voordelen Fysieke toolbox:

 • Vergroot het veiligheidsbewustzijn;
 • Duidelijke kennisoverdracht;
 • Door een ervaren trainer op uw eigen locatie;
 • Professioneel uitgewerkte toolboxen;
 • Borging middels een registratie- en evaluatieformulier;
 • VCA-proof;
 • Interactie;
 • Ruimte voor onderlinge discussie;
 • Voldoet aan wet- en regelgeving

Bijeenkomst door ervaren trainer op uw eigen locatie.

U bepaald zelf het onderwerp van de toolboxen. U nodigt zelf uw medewerkers uit, u ontvangt van ons (digitaal) aankondigingsmateriaal waarmee u de toolbox kan promoten. Hoe kun je als bedrijf controle houden op de gevolgde toolboxen? Dat is heel eenvoudig. Je hoeft hier als organisatie niets voor te doen. De coördinator ontvangt na afloop de ingevulde registratieformulieren en een hand-out van de toolbox. Hierin is direct inzichtelijk wie de toolbox wel en niet hebben gevolgd  Op deze manier is direct aantoonbaar aan, bijvoorbeeld de auditor, dat toolboxen worden gevolgd. 

Iedere Toolboxmodule duurt 30 tot 45 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers en de interactie, en is voorzien van een vaste structuur.
We behandelen de volgende onderwerpen:

  • Wetgeving
  • Feiten
  • Risico’s 
  • Inventarisatie
  • Beheersmaatregelen
  • Goede Praktijk
  • Discussie 
  • Kennistoets

Alle toolboxmodules worden voorzien van ondersteunend foto en/of filmmateriaal en vervolgens afgerond met een discussie. Op deze manier wordt de kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van de medewerkers vergroot.

Welke toolboxen zijn beschikbaar?

U kunt zelf aangeven welke toolboxen u nodig heeft. U ontvangt bij uw offerte  een lijst van onze uitgebreide databank. Mocht de door u gewenste toolbox er niet bij staan dan kunt u deze aanvragen. 
De toolboxen zijn/worden opgesteld door een hogere veiligheidskundige. Zo bent u verzekerd dat de toolboxen aansluiten bij uw specifieke organisatie.

Van Dalen Training

 

Uw investering

Een Toolboxmeeting is maatwerk en wordt zo goed mogelijk op uw bedrijf afgestemd. Afhankelijk van de werkprocessen en het aantal werknemers wordt voor u een passende offerte samengesteld.

Offerte Aanvraag

Een toolboxmeeting is een kort veiligheidsoverleg wat periodiek gehouden wordt met als doel de veiligheid op de werkvloer te bevorderen en het veiligheidsbewustzijn te verhogen. In dit veiligheidsoverleg kunnen heel uiteenlopende onderwerpen op het gebied van veilig werken aan bod komen.

Het doel van een toolboxmeeting is het vergroten van de veiligheid binnen een organisatie

Om veiligheid onder de aandacht te houden en het veiligheidsbewustzijn van iedereen op de werkvloer te verhogen, is het belangrijk om met regelmaat een toolboxmeeting te organiseren. Zo betrek je iedereen bij het thema veiligheid en maak je het bespreekbaar. 

Een toolboxmeeting duurt ongeveer 30 minuten, afhankelijk van het onderwerp en het aantal deelnemers. 

Voor bedrijven met VCA* of VCA** zijn er minimale eisen voor de frequentie van deze toolboxmeetings: 

 • voor VCA* minstens vier keer per jaar
 • voor VCA** minstens tien toolboxmeetings per jaar.

Meest gestelde vragen over een Toolboxmeeting

Meer lezen

Toolbox nodig?

“Geen gedoe meer om iedereen tegelijk op één plek te krijgen, en ook nog eens compleet ontzorgd”

Laat u ook helpen bij het opstellen en uitvoeren van uw Toolbox

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Scroll naar boven

Offerte aanvraag (online)Toolbox

Vul aub uw gegeven in, we nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.