Ontruimingsplan

Veiligheid voor iedereen

"Een duidelijk plan, met goede oefeningen geeft houvast
bij echte incidenten"

Inhoud:

In het ontruimingsplan staan de procedures over hoe te handelen bij calamiteiten kort en bondig beschreven. 
Om een ontruiming goed en veilig te laten verlopen is het van belang om een en ander goed georganiseerd te hebben. Een ontruimingsplan is daarbij onmisbaar.

Met een ontruimingsplan zorgt u ervoor dat uw bedrijf aan deze wettelijke eisen voldoet. In het ontruimingsplan staan de afspraken en de procedures met betrekking tot het handelen bij een ontruiming. Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij een calamiteit (brand, bommelding, stroomuitval enz.).

Het doel van een ontruimingsplan is er voor te zorgen dat alle aanwezige personen zo snel en veilig mogelijk een gebouw kunnen verlaten. Daarom is het van belang bij het opstellen van dit plan te kijken aan welke risico’s de aanwezige personen in uw bedrijf worden blootgesteld.

Doel

Wet

Elk bedrijf is volgens de Arbowet (artikel 15) verplicht om maatregelen te treffen voor een eventuele evacuatie en om er voor te zorgen dat werknemers de nodige passende maatregelen kunnen nemen in geval van nood.

Er zijn twee wetten die het hebben van een ontruimingsplan vereisen of noodzakelijk maken:

Wanneer er in uw pand een brandmeldinstallatie aanwezig is, bent u wettelijk verplicht een ontruimingsplan op te stellen.

Vluchtplan, Ontruimingsplan Noodtrap Ontruimingsplattegrond Brandtrap
Ontruimingsplattegronden Bedrijfsnoodplan nodig? Ontruimingsplan Calamiteitenplan Vluchtroute Noodtrap vluchtplan

Elk bedrijf welke bestaat uit meer dan 1 persoon is volgens de wet verplicht een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staat beschreven wat de risico’s binnen het betreffende bedrijf zijn. De risico’s waarvoor geen directe oplossing kan worden gevonden noemen we restrisico’s en kunnen worden meegenomen in het bedrijfsnoodplan. Restrisico’s zijn bijvoorbeeld brand, bommeldingen en vallen en struikelen. Restrisico’s kunnen een reden zijn een gebouw te ontruimen, bijvoorbeeld brand of een gaslek. Voor de paniek die dan kan ontstaan is een goede voorbereiding noodzakelijk. Die voorbereiding kan worden uitgevoerd met een ontruimingsplan.

RI&E

Werkwijze

Het ontruimingsplan wordt geleverd inclusief tekeningen en ontruimingsplattegronden. Ontruimingsplattegronden zijn een verplicht onderdeel van het ontruimingsplan, indien er geen of onjuiste ontruimingsplattegronden aanwezig zijn kunnen wij deze eventueel voor u opstellen.

Het opstellen van een ontruimingsplan is altijd maatwerk en de kosten zijn o.a. afhankelijk van de grootte van uw organisatie/bedrijf, de aanwezigheid van BHV-plan, ontruimingsplattegronden, instructie ontruimingsoefeningen, etc.

Voor het opstellen van het ontruimingsplan komen wij langs voor een uitgebreide inventarisatie. Aan de hand van die inventarisatie wordt bekeken wat er nodig is om tot een deugdelijk ontruimingsplan te komen welke geschikt is voor uw organisatie.

Wij nemen o.a. het volgende op in het ontruimingsplan:

  • organisatiegegevens
  • organisatie van de bedrijfshulpverlening
  • alarmeringsprocedure
  • taken van de deelnemers aan de BHV-organisatie (bij brand en ontruiming)
  • situeringstekening
  • logboek BHV-organisatie

Heeft u nog vragen of wilt u een vrijblijvend aanbod op maat? Neem dan contact met ons op.

Onze Aanpak

Meest gestelde vragen

Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is, bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht.

De bedrijven die een gebruiksvergunning nodig hebben zijn:

  • Gebouwen waar bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen (zoals penitentiaire inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hotels, pensions).
  • Gebouwen waarin dagverblijf wordt gegeven aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen (zoals dagopvang gehandicapten, kinderopvang en basisscholen).

Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen.

Het ontruimingsplan vormt het draaiboek voor de ontruiming en geeft precies aan wat iedereen in geval van een calamiteit moet doen. Voor BHV’ers vormt het ontruimingsplan de praktische leidraad voor hun handelen.

Om er zeker van te zijn dat uw ontruimingsplan in geval van nood goed functioneert, kunnen wij uw BHV’ers begeleiden en ontruimingsoefeningen organiseren.

In eisen die de gemeente stelt via het gebruiksbesluit kan staan dat je moet beschikken over een ontruimingsplan. Daarnaast ben je wettelijk verplicht om de bedrijfshulpverlening goed te organiseren en medewerkers voor te lichten over de noodprocedures die je geregeld hebt. De afspraken over hoe te handelen bij een calamiteit staan vastgelegd in een bedrijfsnood– of ontruimingsplan. Hiermee kun je iedere aanwezige voorlichten. Belangrijk onderdeel van bovenstaande plannen zijn de ontruimingsplattegronden.

Ontruimingsplan
nodig?

“Een duidelijk plan, met goede oefeningen geeft houvast bij echte incidenten”

Laat u helpen met onze ervaring bij het opstellen van een ontruimingsplan.

Vraag vrijblijvend een offerte aan, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Scroll naar boven