Ontruimingsplattegronden

Onze aanpak

"Preventieve maatregelen in veiligheid voorkomt achteraf zeggen "had ik maar...", dat laat je toch niet liggen!"

Inhoud:

Bij een veilig gebouw horen goede afspraken over wat te doen in geval van nood. Die afspraken heeft u vastgelegd in een ontruimingsplan, bhv-plan of bedrijfsnoodplan. Medewerkers en bedrijfshulpverleners zouden de inhoud van dit plan moeten kennen.
Wanneer zich echter een incident voordoet is het ook belangrijk dat ander aanwezigen zichzelf of anderen in veiligheid kunnen brengen, bijvoorbeeld als het noodzakelijk is om te ontruimen, of om de locatie van blusmiddelen of EHBO-faciliteiten te kunnen vinden. Hiervoor worden ontruimingsplattegronden gebruikt.

Een ontruimingsplattegrond (ook wel vluchtwegplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd) is bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. De informatie is in eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voor het geval zich een noodsituatie voordoet.

NEN 1414 stelt eisen aan de inhoud, vorm, kleuren, teksten en veel andere details van de plattegrond. Ontruimingsplattegronden moeten eenvoudig en goed leesbaar zijn zodat iedereen de tekening begrijpt. De taal moet gangbaar zijn in de gegeven situatie.

 

Doel

Onze aanpak

Wij  verzorgen ontruimingsplattegronden conform de richtlijnen van de NEN 1414.  De ontruimingsplattegronden worden afgedrukt op A3 formaat en naar wens afgeleverd in een aluminium kliklijst, gelamineerd of enkel als afdruk. Voor het bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan maken we indien gewenst de tekeningen ook op A4 formaat (zonder veiligheidsvoorschriften en vluchtroutes). Eventueel kan tevens een aparte instructiekaart worden geleverd die naast de ontruimingsplattegronden wordt opgehangen met de veiligheidsinstructies; “wat te doen bij…”.

Tijdens de inventarisatie van het tekenwerk op locatie, wordt direct bekeken of alle vluchtwegpictogrammen en armaturen voldoende aanwezig en in orde zijn. Indien gewenst kan tevens worden gekeken of er voldoende blusmiddelen, EHBO-koffers en andere BHV-middelen aanwezig zijn en of zij op de juiste plaats hangen. De resultaten daarvan worden in een advies verwerkt. ​Aansluitend kunnen wij u ondersteuning geven in het uitvoeren van aanvullende onderzoeken in combinatie met bijvoorbeeld brandveiligheid.

We hanteren de volgende stappen voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden:

  • Locatie bezoek (indien gewenst) voor het inventariseren van benodigde gebouwgegevens en het vaststellen van het aantal en de plaats waar de ontruimingsplattegronden bevestigd dienen te worden

  • Uitvoeren en/of digitaliseren van de tekenwerkzaamheden

  • Middels een concepttekening controle van het tekenwerk

  • Vervaardigen van A3-formaat plattegronden per verdieping
    (indien gewenst, ingelijst en opgehangen) van tekeningen waarop o.a. aangegeven is:

Werkwijze

Kosten

Het opstellen van ontruimingsplattegronden is altijd maatwerk, de kosten zijn daardoor afhankelijk van het aantal benodigde vluchtplattegronden en afhankelijk of u beschikt over (originele) (bouw)tekeningen. Indien u digitale (bouw) tekeningen heeft hebben wij minder tekenuren nodig dan wanneer u geen of alleen tekeningen op papier heeft. Deze zullen dan eerst verder door ons gedigitaliseerd moeten worden.

U levert een digitale bouwkundige plattegrond aan bijv.in dwg, dxf of een pdf formaat. Als dit niet mogelijk is dan voldoet een goede afdruk zoals een kopie, scan of foto van een bouwkundige plattegrond/tekening ook. Deze zal dan echter eerst verder door ons gedigitaliseerd moeten worden.

Heeft u nog vragen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte of meer informatie aan.

Een ontruimingsplattegrond is een begrijpelijke weergave van de bouwkundige situatie welke inzicht verschaft over de mogelijke vluchtwegen in geval van een calamiteit. Ook zijn ontruimingsplattegronden voorzien van veiligheidssymbolen welke de locatie van bijvoorbeeld brandbestrijdings- en reddingsmiddelen weergeven. Zij maken deel uit van informatievoorzieningen op land-, maritieme- en offshore-installaties. NEN-1414 en ISO-23601 vormen de basis voor onze ontruimingsplattegronden.

Een ontruimingsplattegrond is verplicht als het gebouw een brandmeldinstallatie heeft. De brandmeldinstallatie is verplicht op basis van gebruiksfunctie, omvang en hoogte van het gebouw. In onderstaande situaties zijn ontruimingsplattegronden verplicht:

– Als dit vastgelegd is in wet- en regelgeving; volgens het bouwbesluit 2012 ben je verplicht een noodplan te hebben als u een ontruimingsinstallatie heeft.
– Ontruimingsplattegronden is een onderdeel van het ontruimingsplan.
– Vanuit de ARBO wet, zorg dragen voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers.
– Indien je gasten ontvangt die niet bekend zijn met alle vluchtwegen, zoals bijvoorbeeld in:
– openbare gelegenheden;
– openbare voorzieningen;
– scholen;
– horeca;
– vergaderlocaties;
– openbaar vervoer;
– bedrijfsruimten en kantoren. 

NEN1414 stelt de inhoudelijke eisen op basis waarvan gemeenten en brandweerkorpsen de plattegronden toetsen. De norm stelt eisen aan de inhoud, vorm, kleuren, teksten en veel andere details van de plattegrond. Juist door deze details blijkt het vaak erg lastig zelf een goede en kloppende plattegrond te maken. Ontruimingsplattegronden moeten eenvoudig en goed leesbaar zijn zodat iedereen de tekening snapt. De taal moet gangbaar zijn in de gegeven situatie. Hotels hebben om die reden vaak meerdere talen nodig op de plattegrond.

Ontruimingsplattegronden moeten ten minste informatie bevatten over:

Alle relevante (nood)uitgangen
De horizontale en verticale vluchtroutes (vloeren, trappen, hellingbanen)
De elementaire brandbestrijdingsmiddelen (brandslanghaspels, blustoestellen, handbrandmelders enz.)
De rotatie van een plattegrond dient overeen te komen met de vluchtrichting van de lezer. Niet elke plattegrond kan dus op elke plek op een verdieping worden gebruikt. Om dit nog duidelijker te maken dient u ook de vluchtrichting op de plattegrond aan te geven.

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om preventief te gebruiken. Mensen moeten in de gelegenheid komen om zich vooraf erop te kunnen oriënteren. De plattegronden kunnen daarom het best geplaatst worden op plekken waar veel mensen bij elkaar komen of langs lopen. Hierbij kunt u denken aan ontvangstruimtes, kantines, in de buurt van liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimtes, in de buurt van de toiletgroepen en in gangen. Wij geven u daarover vrijblijvend advies.

Zorg ervoor dat de brandweer bij een calamiteit snel de beschikking heeft over een ontruimingsplattegrond van het gebouw. Zij zijn dan op de hoogte over de indeling van het gebouw en kunnen dan snel en effectief maatregelen nemen.

De aanwezige personen in een gebouw, die daar mogelijk niet (goed) bekend zijn, kunnen met een ontruimingsplan in één oogopslag zien waar ze zijn en waar ze heen moeten om veilig het gebouw te kunnen verlaten.

Meest gestelde vragen

Ontruimingsplattegrond nodig?

“Preventieve maatregelen in veiligheid voorkomt achteraf zeggen “had ik maar…” dat laat je toch niet liggen!”

Laat ons helpen bij het opstellen van uw ontruimingsplattegrond

Vraag vrijblijvend een offerte aan, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Scroll naar boven