Werkplekonderzoek

Preventie verzuim

"We hebben minder verzuim,
dankzij een verbeterd klimaat en lichtplan"

Als werkgever zorgt u dat uw werknemers zo goed en efficiënt mogelijk hun werk kunnen doen. Een prettige, veilige werkplek hoort daarbij. Een gezonde werkplek vermindert de verzuimkans en bevordert de productiviteit. Met een werkplekonderzoek kun je klachten voorkomen, verminderen of verhelpen. Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor.

Inhoud:

Preventief

Het maken van gezonde keuzes en gedragsverandering begint bij de juiste kennis. Informatie over de gevolgen van ongezond zitgedrag is de basis voor het voorkomen van werk-gerelateerde klachten. Door het aanbieden van preventief werkplekadvies zorgt u ervoor dat medewerkers zelf beschikken over de juiste ergonomische basiskennis. Op basis van het bestaande kennisniveau en de reeds getroffen maatregelen kunnen wij een plan van aanpak opstellen om samen met de medewerker een dynamische en passende werkplek te creëren.

In grote lijnen bestaat een werkplekonderzoek uit een inventarisatie van de werkplek en de werkomgeving, kennisoverdracht, werkplekinstellingen en individueel advies over de werkhouding en het beweeggedrag.
Omdat iedereen op zijn of haar manier beweegt en ontspant, wordt hier rekening mee gehouden bij het instellen van de werkplek. Soms betekent dit bijvoorbeeld dat een bureau(stoel) niet aan de wettelijke normen voldoet maar wel past bij de behoefte van de gebruiker. Dankzij deze doelmatige aanpak zijn wij in staat de persoonlijke werksituatie met de wettelijke kaders en Arbo-richtlijnen te combineren.

Het ergonomische werkplekonderzoek geeft inzicht in mogelijke knelpunten op de individuele werkplek. De manier waarop de werkplek is ingericht, maar ook de instellingen van het meubilair zijn van groot belang bij het voorkomen van rug-, schouder- en nekklachten. Onze adviseur beoordeelt alle mogelijke risicofactoren o.a. aan de hand van observatie, een persoonlijke checklist en een persoonlijke analyse. Ook worden er praktische oplossingen en individuele adviezen aan je medewerkers gegeven. Iedereen beweegt en ontspant tenslotte op zijn eigen manier. Tijdens het werkplekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan eventuele lichamelijke klachten. Naast deze persoonlijke aandacht en aanpassingen letten we natuurlijk ook op de wettelijke kaders en arbo richtlijnen.

Tijdens een klachtgerelateerd werkplekonderzoek worden de werkplek, de werkomgeving en het beweeggedrag uitgebreid in kaart gebracht. Er wordt geïnventariseerd welke stappen er al genomen zijn en welke stappen nog genomen kunnen worden om tot een ergonomisch verantwoorde werksituatie te komen. Tijdens een persoonlijk gesprek met de adviseur worden de klachten en het ontstaan ervan besproken. Door de medewerker tijdens het uitvoeren van zijn of haar werktaken te observeren krijgt de adviseur een goed beeld van de houding en het beweeggedrag.

 

Individueel of klachten gerelateerd

Signalen

Werknemers die veel achter een bureau werken, kunnen klachten krijgen aan rug, nek, schouders of armen.
Bij hinderlijke reflecties of hinderlijke schaduwen nemen mensen ongemerkt een andere houding aan om zo de hinderlijke reflecties te ontwijken. Er kan ook veel tijd en geld worden verspild met het zoeken naar de verkeerde oorzaak. Helemaal als de reflecties het gevolg zijn van een weerspiegeling van de zon. Waar in veel gevallen de focus alleen ligt op  de luchtkwaliteit, komt men vaak later pas tot de conclusie dat de kantoorverlichting de oorzaak zou kunnen zijn. Hoge contrasten en/of te lage lichtniveaus kunnen hiervan de oorzaak zijn. Door de aanwezige contrasten moeten je ogen zich steeds aanpassen (adapteren) aan de verschillende lichtniveaus. Dit heeft vaak droge ogen en vermoeidheid tot gevolg. In sommige gevallen is er al veel geld verspild aan van alles en nog wat zonder dat de problemen zijn opgelost.

De uitkomsten van het werkplekonderzoek leggen we vast in een verslag. Hierin staan praktische adviezen om eventuele knelpunten weg te nemen.
Daarnaast krijgt de medewerker tijdens het bezoek aanbevelingen op onder meer het gebied van ergonomie, werkorganisatie, gebruik van hulpmiddelen en werkhouding. en leert men bijvoorbeeld zelf de eigen werkplek en het meubilair goed in te stellen zodat hij direct gezond en veilig aan de slag kan.

Als leidinggevende/werkgever bent u door het werkplekonderzoek beter op de hoogte van de ergonomische knelpunten op de werkvloer en kunt u bij het maken van toekomstige beslissingen gebruik maken van de bevindingen uit het werkplekonderzoek. Zo houd u uw  mensen nu en in de toekomst gezond en veilig aan de slag.

Werkwijze

Onze aanpak

Deze klachten zorgen ervoor dat uw werknemer minder goed kan functioneren, waardoor de productiviteit daalt.

Door middel van een korte vragenlijst vragen wij de werknemer over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie.
Vervolgens wordt er o.a. gekeken naar:

  • De fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Veiligheid
  • Het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress

Op basis van dit inzicht kunnen gepaste maatregelen worden genomen.

Na het werkplekonderzoek heeft de medewerker tijd nodig om te wennen aan de aangepaste werkplek, hij of zij wordt zich meer bewust van de zit- en werkhouding en oude patronen maken plaats voor nieuw gedrag. Over het algemeen zal binnen enkele weken na het werkplekonderzoek merkbaar verbetering optreden.
Een klachtgerelateerd werkplekonderzoek kan tevens gecombineerd worden met preventief werkplekonderzoek; zo kunnen meteen alle overige werkplekken op de juiste manier worden ingesteld en sla je twee vliegen in één klap!

Heeft u een werkplekonderzoek nodig? Voor vragen of meer informatie over onze mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Evaluatie

Meest gestelde vragen

Een medisch werkplekonderzoek is in dit geval niet noodzakelijk. Uitgangspunt is dat de werkgever een goed ingerichte werkplek beschikbaar stelt.

Voor deze vragen kunt u terecht bij de facilitair medewerker, preventiemedewerker of arbocoördinator binnen uw organisatie. Tip: zorg dat uw de instellingen ergens opschrijft of bijvoorbeeld fotografeert, zodat u ze een volgende keer zelf weer kunt instellen.

Dit is niet nodig. Per ministerie staan op rijksportaal de (uiteenlopende) richtlijnen voor het aanvragen van een beeldschermbril. In de meeste gevallen is het zo dat u met uw leidinggevende de aanschaf van een beeldschermbril bespreekt. Bij twijfel kunt u overleggen met de preventiemedewerker of arbocoördinator op uw ministerie. Als uw leidinggevende akkoord is kunt u via een formulier de beeldschermbril declareren.

Het kan wel nuttig zijn de bedrijfsarts om advies te vragen, maar dit is niet verplicht. Als de bedrijfsarts een werkplekonderzoek adviseert is het aan u en uw leidinggevende hier samen een beslissing over te nemen.

U kunt contact opnemen met de ergonoom die het onderzoek heeft uitgevoerd. Hij of zij zal u telefonisch adviseren en indien nodig nogmaals langskomen.

Een werkplekonderzoek richt zich op het optimaliseren van alle werkaspecten zodat klachten kunnen worden verholpen of voorkomen. Bij een algemene vraag als deze, waarbij (nog) niet direct sprake is van gezondheidsklachten, ligt een werkplekonderzoek niet voor de hand. Wel kan de arbodienst in zulke gevallen een arbeidshygiënisch of veiligheidskundig onderzoek doen. Het is aan de organisatie zelf om hiervoor contact met de arbodienst op te nemen; een individuele medewerker kan dit niet aanvragen.

Werkplekonderzoek nodig?

“We hebben minder verzuim, dankzij een verbeterd klimaat en lichtplan”

Laat u door ons helpen bij het uitvoeren van een werkplekonderzoek.

Vraag vrijblijvend een offerte aan, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Scroll naar boven