Bedrijfsnoodplan

Goed voorbereid bij incidenten

Inhoud:

"Geruststellend, dat iedereen weet wat te moeten doen bij een incident"

Wilt u verzekerd zijn dat u goed voorbereid bent op calamiteiten in het bedrijf waarbij de veiligheid in het geding is? Stel dan een bedrijfsnoodplan op!

Een bedrijfsnoodplan (vaak ook wel BHV-plan of Calamiteitenplan genoemd) is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet, maar ook een document waarin alle procedures in opgenomen staan rondom de BHV-organisatie. Een bedrijfsnoodplan en het ontruimingsplan zijn niet hetzelfde. In het bedrijfsnoodplan worden alle procedures die gevolgd moeten worden tijdens een calamiteit beschreven. Het ontruimingsplan is een onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Een ontruimingsplan legt vast wat er gebeurt in het geval van een ontruiming.

Het is niet wettelijk vastgelegd dat een bedrijfsnoodplan verplicht is, maar als bedrijf ben je wel verplicht om je voor te bereiden op noodsituaties. Daarbij kan een bedrijfsnoodplan handig zijn. Daarnaast is het in sommige bedrijven wel verplicht om een bedrijfsnoodplan te hebben, omdat dit onderdeel is van een norm. Een bedrijfsnoodplan is wel verplicht voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

Het is vanuit de wetgeving ook verplicht dat een werkgever de bedrijfshulpverlening zo organiseert dat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en BHV-ers hun taken kunnen uitvoeren. Voor een goede uitvoering daarvan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv’ers). 

 • Volgens artikel 15 van de Arbowet is elke werkgever of organisatie in Nederland verplicht een bedrijfshulpverlener (BHV’er) te hebben. 
 • Volgens het bouwbesluit bent u wettelijk verplicht een ontruimingsplan op te stellen wanneer er in uw pand een brandmeldinstallatie aanwezig is.

Wetgeving

Waarom

Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.

Het regelmatig oefenen van een rampenplan is noodzakelijk om de papieren-plannen in de praktijk te beoordelen én medewerkers vertrouwd te maken met wat zij wel én niet moeten doen als een calamiteit is uitgebroken. Een goede voorbereiding is in geval van nood veel meer dan het halve werk.

Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Het hebben van een bedrijfsnoodplan is in de meeste gevallen geen wettelijke verplichting. Een bedrijfsnoodplan is wel verplicht voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en daardoor te maken hebben met grote risico’s. Dit zijn de zogeheten Brzo-bedrijven. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Hoeveel BHV’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke ongevallen of calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Een bedrijfsnoodplan maakt duidelijk welke handelingen er in werking moeten treden in geval van nood en wie er daarbij verantwoordelijk is voor de bijkomende taken. 

Volledig

Werkwijze

Het bedrijfsnoodplan wordt volgens de NEN 8112:2017 als maatwerk opgesteld.

Omdat bedrijven qua grootte, risico’s en ambitieniveau verschillen, stellen wij een bedrijfsnoodplan altijd op maat op. Hiervoor is het Basis bedrijfsnoodplan het startpunt. Vervolgens kunt u het basis bedrijfsnoodplan uitbreiden met diverse opties zoals een ontruimingsplan, ontruimingsplattegronden, calamiteitenplan, actieschema’s en uitgebreide registratieformulieren. 

Voor het opstellen van het ontruimingsplan komen wij langs voor een uitgebreide inventarisatie. Aan de hand van die inventarisatie wordt bekeken wat er nodig is om tot een deugdelijk ontruimingsplan te komen welke geschikt is voor uw organisatie.

Indien gewenst, kunnen wij ook alleen een  ontruimingsplan en/of plattegronden maken.

Service

BASIS

BEHEERSPLAN BEDRIJFSHULPVERLENING


PLUS

BEHEERSPLAN BEDRIJFSHULPVERLENING
MET ONTRUIMINGSPLAN*
*verplicht bij BMI-installatie

COMPLEET

BEHEERSPLAN BEDRIJFSHULPVERLENING
MET ONTRUIMINGSPLAN* EN CALAMITEITENPLAN
*verplicht bij BMI-installatie

* Overzichtplattegrond word opgesteld op basis van een bestaande (bouw)tekening. Indien deze niet aanwezig is worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek wordt de behoefte van de klant geïnventariseerd en omgezet naar afspraken over de uit te voeren stappen van het Bedrijfsnoodplan. Wij zullen in samenspraak met u de deze stappen in het bedrijfsnoodplan verwerken.

Het bedrijfsnoodplan voor uw locatie wordt opgesteld volgens de richtlijnen van de NEN 8112:2017. Een leesbaar bedrijfsnoodplan beperkt zich tot de belangrijkste zaken. Bijzaken zullen daarom worden opgenomen in de bijlagen, of er zal verwezen worden naar wetten, normen of richtlijnen.
Een ander belangrijk aandachtspunt voor de leesbaarheid is het opzetten van een eenduidige structuur die terugkomt in het plan. U ontvangt een map maar ook een digitaal exemplaar.

 

Onze aanpak

Bedrijfsnoodplan 1

Meest gestelde vragen

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.

Het hebben van een bedrijfsnoodplan is in de meeste gevallen geen wettelijke verplichting. Een bedrijfsnoodplan is wel verplicht voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en daardoor te maken hebben met grote risico’s. Dit zijn de zogeheten Brzo-bedrijven. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Een intern noodplan moet in ieder geval een veiligheidsplan, een ontruimingsplan en een beveiligingsplan bevatten. Verder moeten de volgende onderdelen vermeld zijn:

 • de organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • een schema van de commandostructuur van de bedrijfshulpverlening;
 • de plaatsvervanging voor de bedrijfsvoering en de hulpverlening;
 • de afstemming met de gemeentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen; en
 • een beschrijving van de verantwoordelijkheden en taken bij samenwerking tussen het bedrijf en de gemeentelijke instanties.

Vaak loopt een noodplan al vooruit op de periode na de ramp: wat moet er gebeuren om de continuïteit van de gehavende organisatie te verzekeren?

Een noodplan moet ook praktische zaken regelen:

 • Hierin moet de plek opgenomen zijn waar medewerkers zich moeten verzamelen om te kunnen controleren of er mensen zijn achtergebleven en hoeveel.
 • In een risico-analyse behoort ook gekeken te worden naar de vluchtwegen: zijn die duidelijk aangegeven, vrij van obstakels en voorzien van voldoende, goed werkende blusmiddelen?

Het regelmatig oefenen van een rampenplan is noodzakelijk om de papierenplannen in de praktijk te beoordelen én medewerkers vertrouwd te maken met wat zij wel én niet moeten doen als een calamiteit is uitgebroken. Een goede voorbereiding is in geval van nood veel meer dan het halve werk.

In een intern noodgeval moeten de verantwoordelijkheden volledig duidelijk zijn en daarom dienen altijd de volgende zaken te worden vermeld:

 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de belangrijkste (sleutel)functionarissen (wie zorgt voor de inwerkingtreding van het interne noodplan en wie heeft dan de leiding).
 • Wie is verantwoordelijk voor de contacten met de autoriteiten (gemeente, politie, brandweer)?
 • Een overzicht van mogelijke ongelukken en de wijze van bestrijding van dat soort ongelukken.
 • Een beschrijving van concrete maatregelen om het personeel te waarschuwen en om te helpen bij een ongeluk (bijv. gedragsregels en wijze van alarmering).
 • Hoe er bij een ongeluk wordt samengewerkt met de autoriteiten?
 • Wat tijdens een ongeluk van werknemers wordt verwacht ter bestrijding van de gevolgen van een ongeluk, inclusief de samenwerking met externe hulpverleners (brandweer, ambulancedienst).
 • Hoe steun wordt gegeven aan externe hulpverleners bij een ongeluk.

Bedrijfsnoodplan nodig?

“Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie èn de omgeving verzekerd.”

Laat u helpen met onze ervaring bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan.

Vraag vrijblijvend een offerte aan, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Scroll naar boven

Offerte aanvraag Bedrijfsnoodplan

Vul aub uw gegeven in, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.