COVID-19 en onze dienstverlening

Ondanks de bijzondere tijd waarin Nederland momenteel verkeert, proberen wij onze klanten op een verantwoorde wijze van dienst te blijven. De dienstverlening van Van Dalen HVK | HSE | Advies zetten we zo goed als mogelijk voort. Werkzaamheden worden conform de COVID-19 richtlijnen van de overheid waar mogelijk vanuit huis verricht. Fysieke afspraken worden indien mogelijk in overleg verplaatst of vinden op afstand plaats. Mogelijk kunnen we u hierdoor niet altijd de dienstverlening aanbieden die u van ons gewend bent.

We maken gebruik van digitale technologie om ervoor te zorgen dat we onze klanten kunnen ondersteunen met audits op afstand. Voor deelnemers aan klassikale trainingen bieden we online, virtuele trainingen aan, zodat het leren ononderbroken doorgaat.

Fysieke bezoeken kunnen in verband met de geldende maatregelen momenteel beperkt doorgang vinden. Ondersteuning op locatie is echter mogelijk, hierbij nemen wij de richtlijnen van het RIVM in acht. Tevens zullen wij vooraf een gezondheidscheck afnemen om te bepalen of een bezoek plaats kan vinden.

Welke maatregelen hebben wij getroffen?

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en verwachten ook  van onze klanten dat zij de volgende regels respecteren:

Blijf thuis bij klachten

Houd 1,5 meter afstand

Was handen bij binnenkomst

Schud geen handen

Draag een mond/neuskapje

Hoest en nies in je elleboog

Wij desinfecteren materialen

Kom alléén naar de afspraak

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en begrip in deze buitengewone situatie. Uw en onze gezondheid heeft onze prioriteit.

Wanneer de ontwikkelingen of eventuele nieuwe richtlijnen daar aanleiding toe geven, zullen wij uiteraard onze werkwijze aanpassen. Naarmate de situatie zich ontwikkelt zal Van Dalen HVK | HSE | Advies blijven beoordelen hoe we de dienstverlening kunnen blijven continueren en kunnen bijdragen aan het beperken van de impact van COVID-19 op zowel organisaties als de maatschappij.