COVID-19 maatregelen

en onze dienstverlening

COVID-19 maatregelen 1

Blijf thuis bij klachten

COVID-19 maatregelen 2

Houd 1,5 meter afstand

COVID-19 maatregelen 3

Was handen bij binnenkomst

COVID-19 maatregelen 4

Schud geen handen

COVID-19 maatregelen 5

Draag een mond/neuskapje

COVID-19 maatregelen 6

Hoest en nies in je elleboog

COVID-19 maatregelen 7

Wij desinfecteren materialen

COVID-19 maatregelen 8

Kom alléén naar de afspraak

Ondanks de bijzondere tijd waarin Nederland momenteel verkeert, proberen wij onze klanten op een verantwoorde wijze van dienst te blijven en zetten we onze dienstverlening zo goed als mogelijk voort. Werkzaamheden worden conform de COVID-19 richtlijnen van de overheid waar mogelijk vanuit huis verricht. Mogelijk kunnen we u hierdoor niet altijd de dienstverlening aanbieden die u van ons gewend bent. Fysieke bezoeken kunnen in verband met de geldende maatregelen momenteel beperkt doorgang vinden en worden indien mogelijk (in overleg) verplaatst of vinden op afstand plaats, bijvooorbeeld via Teams.

Onmisbare facilitaire en/of ondersteunende functies op locatie zijn mogelijk, hierbij nemen wij de richtlijnen van het RIVM in acht. Tevens zullen wij vooraf een gezondheidscheck afnemen om te bepalen of een bezoek plaats kan vinden.
Daarnaast maken we gebruik van digitale technologie om ervoor te zorgen dat we onze klanten kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld audits op afstand. Voor deelnemers aan klassikale trainingen bieden we online, virtuele trainingen aan, zodat het leren ononderbroken doorgaat. Indien gewenst kan een training ook uitgesteld worden. 

 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM 
en verwachten ook  van onze klanten dat zij bovenstaande regels respecteren

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en begrip in deze buitengewone situatie. 
Wanneer de ontwikkelingen of eventuele nieuwe richtlijnen daar aanleiding toe geven, zullen wij uiteraard onze werkwijze aanpassen. Naarmate de situatie zich ontwikkelt zal Van Dalen HVK | HSE | Advies blijven beoordelen hoe we de dienstverlening kunnen blijven continueren en kunnen bijdragen aan het beperken van de impact van COVID-19 op zowel organisaties als de maatschappij.

Scroll naar boven