Voorkomen van ongevallen en calamiteiten

Ongevallen en calamiteiten

Ongevallen en calamiteiten   Het belangrijkste doel van de Arbowet is het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De praktijk leert dat de Arbowet nog steeds hard nodig is. De wet geeft rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hoewel de veiligheid op het werk …

Voorkomen van ongevallen en calamiteiten Lees meer »