Ongevallen en calamiteiten

Voorkomen van ongevallen en calamiteiten

Ongevallen en calamiteiten

 

Het belangrijkste doel van de Arbowet is het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De praktijk leert dat de Arbowet nog steeds hard nodig is. De wet geeft rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hoewel de veiligheid op het werk in het algeheel toeneemt, valt er met circa 200.000 bedrijfsongelukken per jaar nog veel te verbeteren.

 

Brand, een bedrijfsongeval of een lekkage van gevaarlijke stoffen kan escaleren tot een bedreigende situatie. Met een bedrijfsnoodplan en een goed voorbereid crisisteam kan bedrijfsschade en het menselijk leed zoveel mogelijk worden beperkt. Ongevallen en calamiteitenEen calamiteit is lang niet altijd een grootschalige ramp. Het is een situatie die een gevaar oplevert voor een bedrijf, de werknemers, het milieu en de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld een uitslaande brand zijn, een zwaar bedrijfsongeval of een lekkage van gevaarlijke stoffen. Een calamiteit kan zomaar optreden, ook als de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

 

Wetgeving

 

Volgens artikel 15 van de Arbowet is elke werkgever of organisatie in Nederland verplicht een calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan) en een bedrijfshulpverlener (bhvʼer) te hebben.

Arbeidsongeval

 

Jaarlijks raakt in bedrijven nog steeds een te groot aantal werknemers gewond door ongevallen. Ongevallen voorkomen en leren van hoe ze ontstaan, zou dan ook meer prioriteit moeten hebben. Niet uitsluitend om aan de wettelijke bepalingen te voldoen, maar vooral om menselijk leed en hoge kosten te voorkomen.

Verkeersongeval

 

Een verkeersongeval tijdens werktijd geldt als een arbeidsongeval. De werkgever moet direct een melding maken bij de Inspectie SZW als de medewerker in het ziekenhuis ligt, blijvend letsel heeft opgelopen of overleden is. Hierop volgt een ongevallenonderzoek. De werkgever is in principe aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval in werktijd. Dit geldt niet voor een verkeersongeval tijdens woon- werkverkeer.

Bedrijfsnoodplan

 

Een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan) is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.

Tips om goed voorbereid te zijn op calamiteiten:

 

Ontruimingsplattegronden Bedrijfsnoodplan Ontruimingsplan Calamiteitenplan Vluchtroute - NoodtrapZorg voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHVʼers) die goed opgeleid en getraind zijn. Zij moeten in geval van nood de eerste hulp verlenen, een beginnende brand bestrijden en collegaʼs en gasten evacueren.

  • Ga na of de veiligheidssignalering op orde is.
  • Zorg voor voldoende, veilige en goed herkenbare vluchtroutes. Hoe meer mogelijkheden er zijn om voor de brand te vluchten, des te kleiner de kans dat iemand door het vuur wordt ingesloten.
  • Zorg voor voldoende en direct bruikbare blusmiddelen.
  • Geef medewerkers een goede instructie over wat zij moeten doen in geval van een calamiteit.
  • Oefen regelmatig met de werknemers hoe te handelen in een noodsituatie.

Van Dalen HVK | HSE | Advies helpt en/of ondersteunt u graag bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan/calamiteitenplan. Ook kunnen wij helpen bij het invoeren en coachen van een crisisteam. Lees hier wat er in een bedrijfsnoodplan/calamiteitenplan staat.

Meer informatie?

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Bron; , Arboportaal

Scroll naar boven