Oplossen, samenwerken, opstellen, uitvoeren

De schijnveiligheid van een kantoor

Schijnveiligheid

Wij zitten alleen maar binnen achter ons bureau, dus wij hebben geen veiligheids- en gezondheidsrisicoʼs”.

Achter ons bureau voelen we ons veilig; bouwvakkers kunnen vallen of iets op hun hoofd krijgen, maar zolang iedereen zʼn veters goed strikt, lijkt kantoorwerk toch heel veilig? Helaas: de belangrijkste, groeiende factor bij ziekteverzuim treft ook (of juist) kantoorwerk: psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Oorzaken verzuim kantoren

Van achter ons bureau hebben we maar matig zicht op de gevaren die boven ons hoofd hangen. Naast de meer zichtbare belasting die kan leiden tot ziekteverzuim, zoals beeldschermwerk en langdurig zitten, blijkt werken onder hoge druk, agressie van klanten en discriminatie een groter probleem dan je zou willen. Psychische aandoeningen vormen de meest voorkomende beroepsziekte. (monitorarbeid)

Risicoʼs op kantoor:

• 24% van de mensen in administratieve beroepen ervaart hoge tijdsdruk (monitorarbeid); • Maar liefst een derde van het (deels) werkgerelateerde ziekteverzuim hangt samen met PSA (Factsheet PSA); • TNO berekende dat de kosten voor doorbetaling van werkgerelateerd verzuim voor 58% voor rekening van PSA komt (Arbobalans 2014).

Opgebrand

Als er geen maatregelen worden genomen, kan PSA leiden tot een burn- out. Mensen met een burn-out blijven gemiddeld ruim een half jaar thuis! Inmiddels is er veel bekend over werkstress en de mogelijkheden om dit te voorkomen. Dus het is tijd dat ook kantoren de risicoʼs die er zijn onder ogen zien en maatregelen nemen. Zo moeilijk is het niet…

Aandacht voor de risicoʼs

Advies begeleiding maatwerk coachingVan Dalen HVK | HSE | Advies kan voor u op een gestructureerde manier de veiligheids- en gezondheidsrisicoʼs in een kantoor in kaart brengen. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie wordt o.a. ingegaan op de specifieke risicoʼs op een kantoor, zoals binnenklimaat (schadelijke effecten van printers) en gezond beeldschermwerk. Daarnaast is er dus veel aandacht voor psychosociale arbeidsrisicoʼs, zoals werkdruk en agressie. Met deze RI&E maken wij tevens een concreet Plan van Aanpak om alle risicoʼs in de kantooromgeving te verminderen.

Meer lezen over het werkplekonderzoek?

 
Kijk eens tussen onderstaande artikelen.

Of lees meer informatie over RI&E en neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Bron: RIE.nl

Scroll naar boven