Arbovisie, RI&E, Toolboxmeeting

Kabinet neemt in zijn Arbovisie 2040 met als doel ‘nul doden door werk’ vrijwel alle aanbevelingen uit SER advies over

Kabinet neemt in zijn Arbovisie 2040 met als doel ‘nul doden door werk’ vrijwel alle aanbevelingen uit SER advies over 1


De SER bood minister van Gennip in juli 2023 het deel 1 van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ aan. In het advies doet de SER een aantal concrete aanbevelingen om preventie en handhaving te versterken. 

De minister gaf bij die gelegenheid aan dat aandacht voor arbeidsomstandigheden nog steeds dringend nodig is: “Anders dan veel mensen denken is er nog veel gevaarlijk werk in Nederland. Er zijn aanvullende maatregelen nodig zodat men de risico’s kent en kan beheersen op de werkvloer.” 

Op 30 oktober 2023 bood minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer in een Kamerbrief de Arbovisie 2040 en tevens de reactie van het kabinet op het SER-advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ deel 1 aan. In deze kabinetsreactie geeft het kabinet aan zich volledig te kunnen vinden in de SER uitgangspunten. De meeste aanbevelingen van de SER neemt het kabinet grotendeels of volledig over. De Arbovisie 2024 noemt als de doelstelling voor 2040: “Nul doden door werk veroorzaakt door ongevallen én beroepsziekten.”

Lees het SER-advies Naar een werkend arbostelsel voor iedereen : Arbovisie 2040, deel 1


Bron: SER.nl

Scroll naar boven