SER lanceert samen met werkgevers en werknemers online dossier grensoverschrijdend gedrag

SER lanceert samen met werkgevers en werknemers online dossier grensoverschrijdend gedrag 2


Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Daarom hebben werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit de Stichting van de Arbeid een gezamenlijke aanpak ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De aanpak resulteert onder andere in het nieuwe online dossier ‘Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ op het SER Arboplatform. Daar kunnen zowel werkenden, ondernemers als arboprofessionals terecht voor informatie, hulpmiddelen en handreikingen over het herkennen van dit gedrag, de wettelijke regels en maatregelen. Ook biedt het nieuwe dossier praktische handvatten voor gevallen waarin grensoverschrijdend gedrag toch voorkomt.

Dossier ‘Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’

Duiden en herkennen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

‘Grensoverschrijdend gedrag’ staat voor alle vormen van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van de andere persoon niet respecteert: fysiek, verbaal of non-verbaal. Dat ervaart iemand dan als bedreigend, vernederend of intimiderend. In principe is de persoonlijke grens leidend; gedrag is grensoverschrijdend als iemand dat zo ervaart. Of als het gedrag de grenzen overgaat die zijn vastgelegd in de organisatie.

Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Het is belangrijk om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Een sociaal veilig werkklimaat beschermt medewerkers én zorgt voor meer werkplezier, hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim. In het nieuwe dossier zijn diverse praktische preventieve maatregelen te vinden. Zo zijn er omstanderstrainingen, waaraan werkenden individueel en ook via hun organisatie kunnen deelnemen.

Acties bij grensoverschrijdend gedrag

Komt grensoverschrijdend gedrag toch voor? Dan is het belangrijk dat er interne procedures zijn. In de handreiking van de Regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat bijvoorbeeld hoe je als werkgever moet omgaan met een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze handreiking is ook bruikbaar bij meldingen van andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Doelstelling werkgevers én werknemers

Werkgevers- en werknemersorganisaties werken vanuit de Stichting van de Arbeid aan de gezamenlijke aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag. Het doel is werkgevers en werknemers in alle sectoren in de praktijk te helpen om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken.

BRON: SER.nl

Scroll naar boven