Nachtdiensten, PAGO en PMO

PAGO en PMO, waarom ze niet hetzelfde zijn

PAGO en PMO, ze zijn niet hetzelfde
.

Het is de taak van de werkgever om zijn werknemers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden, hoe vaak dit is, en of dit in de vorm van PAGO of PMO is, wordt niet benoemd. Welk onderzoek u verplicht bent aan te bieden aan uw werknemers hangt af van het beroep en de situatie op de werkvloer en wordt vastgelegd in de RI&E. Hierbij worden de termen PMO en PAGO door elkaar gebruikt. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen PAGO en PMO?

Verschil PAGO en PMO

 

PAGO en PMOPAGO (Periodiek Arbeids- Gezondheidskundig Onderzoek) en PMO (Preventief Medisch Onderzoek) zijn beide medische onderzoeken bedoeld voor werknemers. De PAGO is bedoeld om arbeidsgebonden gezondheidsrisicoʼs in kaart te brengen en het PMO is een algemeen gezondheidskundig onderzoek; het brengt de leefstijl en conditie van werknemers in kaart. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

Er zijn vier belangrijke punten van verschil tussen PMO en PAGO:

 
  1. Werkgever en de ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) zijn actief bij het opstellen en uitvoeren van het PMO betrokken. Zij bepalen, samen met de bedrijfsarts, de inhoud van het PMO en acties die in het bedrijf worden uitgevoerd. Dat was bij PAGO niet altijd het geval.
  2. Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de werknemer immers wat de risicoʼs zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat, om verzuim in de toekomst te voorkomen.
  3. Bij PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk.
  4. Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.

Vragen? Vul dan ons contactformulier.

Lees ook eens meer over PMO

Scroll naar boven