Week van de Werkstress: (Ver)binding

Week van de Werkstress: (Ver)binding 2

Juist in deze tijd van het hybride werken, toenemende individualisering en een steeds krappere arbeidsmarkt is het belangrijk om als werkgever en werkende extra aandacht te besteden aan (ver)binding als onderdeel van de mentale gezondheid. Mentaal gezonde medewerkers die zich verbonden voelen met elkaar en met de organisatie. Weerbare mensen die zich staande houden in wisselende en stressvolle omstandigheden. Het centrale thema is daarom dit jaar: (ver)binding.  

Psychisch en stressgerelateerd verzuim blijven toenemen. Het aantal verzuimdagen lag in 2022 gemiddeld op 9 werkdagen, het hoogste punt sinds 2014. In 2022 was het langdurend verzuim door stressgerelateerde klachten 13% hoger dan voor de coronapandemie in 2019. Medewerkers met spanningsklachten zijn gemiddeld 195 dagen niet aan het werk. Bij overspanning zijn dat gemiddeld 228 dagen en bij een burn-out zelfs 288 dagen. Nu deze stijging weer inzet, is het écht tijd om de handen ineen te slaan en werk te maken werkstress!

Juist in deze tijd van het hybride werken, toenemende individualisering en een steeds krappere arbeidsmarkt is het belangrijk om als werkgever en werkende extra aandacht te besteden aan (ver)binding als onderdeel van de mentale gezondheid. Mentaal gezonde medewerkers die zich verbonden voelen met elkaar en met de organisatie. Weerbare mensen die zich staande houden in wisselende en stressvolle omstandigheden.

Naast de subthema’s ‘hybride werken’ en ‘arbeidsmarktkrapte’, is een sociaal veilige omgeving een voorwaarde om (ver)binding te creëren. Zo maak je werkstress bespreekbaar. Veiligheid in een bedrijf organiseren is één ding. Ervoor zorgen dat werknemers zich ook veilig vóélen is een tweede. Sociale veiligheid wordt beïnvloed door (ongewenst) gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Als deze zaken spelen kom je nooit tot oprecht waarderen. Daarom wordt sociale veiligheid als derde subthema hier aangekaart.

Scroll naar boven