Handreiking Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer

Handreiking Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer

Coronavirus

 

Het Coronavirus is eind februari 2020 ook definitief vastgesteld in Nederland. Na het eerste ziektegeval op 28 februari is het aantal vastgestelde na drie dagen al opgelopen tot achtien. Een aantal dat ongetwijfeld nog verder zal stijgen. Hoe moet je als bedrijf, instelling of organisatie op een gezonde en veilige manier om gaan met de gevolgen van het coronavirus? Daarover gaat deze handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN, bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen.

Handreiking Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer

Die adviezen, tips en handreikingen gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts en de huisarts, thuis werken enz. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties.

Tips en Adviezen

De handreiking bevat een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, Human Capital Care, FME, OVAL, OSB, Inretail en het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie in Brussel.

Download Handreiking Coronavirus

 

Op de website van het RIVM is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden.

Download via onderstaande knop de handreiking Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer

 

 

Bron: De handreiking is een uitgave van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN. 

VNO-NCW
MKB Nederland
AWVN

Handreiking Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer
Scroll naar boven