Vakantiewerker

Vakantiewerkers; extra werkkracht maar ook extra aandacht

Vakantiewerkers: extra werkkracht, maar ook extra aandacht

 

Vakantiewerkers – De vakantieperiode levert voor veel bedrijven extra drukte op. Geef ondanks deze drukke periode extra aandacht aan de jongeren die als uitzendkracht aan de slag gaan. Vaak zijn ze nog onervaren, maar wel zeer enthousiast en bereid om hard te werken. Zorg dat ze goed zijn voorbereid en wijs ze op hun eigen verantwoordelijkheid, zodat ze ook na het werk hun enthousiasme niet verliezen.
 

Let op leeftijd

 

Jongeren van 15 jaar en ouder mogen zich inschrijven bij een uitzendbureau, maar dat betekent niet dat ze alle werkzaamheden mogen verrichten. Hier staat welke werkzaamheden ze wel mogen doen.

Zorg voor een goede voorbereiding

 
 

Vertel de uitzendkracht wat hij kan verwachten van de werkzaamheden en wat de mogelijke risicoʼs zijn. Laat hem de online game Jouw werk, jouw veiligheid spelen, zodat hij zich bewust wordt van risicoʼs. Van deze game zijn ook offline overzichtsplaten te downloaden voor de bouw, horeca, land- en tuinbouw en transport en logistiek.

Wijs de uitzendkracht ook op zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Denk daarbij aan het volgende:

  • VakantiewerkerVeiligheidsinstructies moeten altijd worden opgevolgd; ze zijn er niet voor niets.
    Stimuleer de uitzendkracht vragen te stellen als hij iets niet begrijpt.Wijs erop dat aangebrachte beveiligingen nooit weggehaald mogen worden.
  • Benadruk dat wanneer een apparaat niet werkt, de uitzendkracht er niet zelf aan gaat sleutelen maar altijd hulp vraagt.
  • Geef aan dat de uitzendkracht onveilige situaties op de werkvloer altijd bij de direct leidinggevende moet melden en eventueel ook bij het uitzendbureau.
  • Geef de Hoe veilig werk jij?-kaart mee als geheugensteuntje.
  • Vraag de uitzendkracht tot slot of hij de voorlichting begrepen heeft, bijvoorbeeld door in eigen woorden te vertellen wat hij denkt dat hij gaat doen en waar hij mee te maken kan krijgen.

Maak goede afspraken

 

Goede afspraken over arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht helpt ongevallen voorkomen. Onderzoek toont aan dat veel ongevallen worden veroorzaakt door gebrekkige kennis. Zorg daarom dat de vakantiekracht weet wat hij op de werkplek kan verwachten.

Lees de brochure ‘Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten: hoe is dat geregeld?ʼ. Hierin staat een overzicht van ieders verantwoordelijkheden bij arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

Zorg voor goede informatie over de arbeidsomstandigheden en mogelijke risicoʼs op de werkplek. Gebruik hiervoor indien nodig de Arbochecklists. Dit is een taak van de inlener.
Licht de uitzendkracht op basis van die informatie voor over de werkzaamheden en mogelijke risicoʼs. Dit is een taak van de uitzendonderneming.

Check of voor het uitvoeren van het werk persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn en stem af hoe de inlener deze aan de uitzendkracht zal verstrekken.
Ga na hoe begeleiding op de werkplek is geregeld, of er een inwerkprogramma is en verzeker jezelf ervan dat jongeren van 16 of 17 jaar zware of gevaarlijke werkzaamheden altijd onder toezicht uitvoeren

Houd een vinger aan de pols

 
 

Vraag de uitzendkracht tijdens de eerste werkweek hoe het gaat:

Vakantiewerkers

  • Hoe ervaart hij het werk?
  • Zijn instructies duidelijk?
  • Hoe is de sfeer op het werk?

Wijs de uitzendkracht tot slot op de Flextest, daarmee weet hij binnen een paar minuten of hij veilig werkt en krijgt hij tips om het werken nog plezieriger te maken.

De Inspectie SZW controleert

 
 

Juist tijdens de vakantieperiode controleert de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) extra op arbeidstijden en veilig werken door jongeren. De arbeidstijdenwet beschermt jongeren tegen overbelasting. Meer informatie staat op de pagina Jongeren en werk van de Rijksoverheid. Wijs werkende jongeren ook eens op de website weet je wat jij waard bent of kijk eens op Arboportaal/jongeren

Bron; Arboflexbranche.nl
Scroll naar boven